Ճամփօրթություն

Մենք գնացել  էնք Ճամփօրթություն մենք գնացելենք էնք էրեբունի թանգարան և տեսելենկ էնք տարբեր բաներ օրինակ դանակ  և  ախչկական զարդեր և աել բաներ մենք բոլորով շատ, շատ աաստիճաներ բարցրացանք  և տարբեր տեղերով քայլեցինք և իչանք  և գնացինք դպրոց։

 

Ինքնաստուգում

Մի որսորդ առյուծի հետք էր փնտրում: Նա փայտահատին հարցրեց, թե չի՞ տեսել արդյոք առյուծի հետքը կամ որջը: Փայտահատը պատասխանեց.

— Ես քեզ հենց իրեն` առյուծին ցույց կտամ:

Որսորդը վախից գունատվեց և դողդողալով շշնջաց.

— Չէ, ինձ միայն հետքն է հարկավոր, ոչ թե առյուծը:

Առաջադրանքներ՝

1.Առակը այն մարդկանց մասին է, որոնք Այդ կենդանիներ գիտեն որ  առյուծից լավ կ  որսաեն։

2.Վերնագրիր ստացված առակը: որսորդներ։

3.Ընտրածդ վերնագիրը պատճառաբանիր: կենդանիներ իրենց  երևակայում  են։

 4.Կետերի փոխարեն գրիր տրված բառերից մեկը:

  Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու … կոտրվել է:/ող, ոխ/

կացին սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: / ող, ոխ/

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց տարացքը գրավել է անծանոթ մի թռչուն: /բույն,բուն/

Մի  քանի հոգի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի տուն:/բույն,բուն/

Քո չքնաղ ծաղկի բուեր է ինձ այստեղ բերել: / բույր, բյուր/

Անթիվ ու մեծ են աստղերը: / բույր, բյուր/

5.Առածները  լրացրու  ընդգծված բառերի հականիշներով:

 Չկա չարիք առանց ..:
Տերովին  տերն է պահել,… գայլն է կերել:

Մտնելուց  առաջ միտք արա, թե ոնց  … :
Ինչքան գետնի երեսն է, յոթ  էնքան գետնի… է:

6.փայտահատորսորդորջ բառերը բաժանիր բաղադրիչների, յուրաքանչյուրի դիմաց գրիր բառի տեսակը ըստ կազմության:

7. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա հետևյալ բառերում՝ փայտահատորսորդորջ:

Where is my ticket?

An old writer who is very popular in England is travelling by train. When the ticket-inspector comes and asks him for his ticket, the old writer begins to look for it in his pockets, in his bag and suitcase but cannot find it.

” I can wait,” the ticket-inspector says, who knows the writer very well. “I can come again at the next station. “but at the next station it is just the same. The old writer can not find the ticket.

“That’s all right,” the ticket-inspector says. “That’s all right”.

“Oh, but I must find my ticket,” says the man. “I want to know where I am going to.”

Անծանոթ բառեր

ticket- տոմս

popular-հայտնի

ticket-inspector-տոմսավաճառ

pocket-գրպան

suitcase-ճամպրուկ

next station-հաջորդ կանգառ

Տեղադրեք a, an , the  որտեղ անհրաժեշտ է։

It was …..nice place with ….. green trees near …..river.  The boys are playing ..football in …..yard. They spoke much about ….modern litrature and art. I have ….. idea of going for …..walk as far as ….station. Shall we go to London by ….train or by ……bus.

Գրիր փոքրիկ պատում օգտագործելով այս բառերը։

boat-նավակ , journey-ճանապարհորդություն, զբոսանք, hiking-արշավել, քայլել, to go in far-հեռու գնալ, to travel-ճանապարհորդել, team-խումբ, to see off-ուղեկցել,  plane-ինքնաթիռ, passenger-ուղևոր, to agree-համաձայնվել, airport-օդանավակայան, trip-ճամփորդություն, to try on-փորձարկել, to fly-թռնել, heavy-ծանր, carriage-վագոն, port-նավահանգիստ,  leave-մեկնել, catch-բռնել, comfortable-հարմարավետ, possible-հնարավոր, seat-նստատեղ, suitcase-ճամպրուկ, ticket-տոմս, station-կայարան, կայան train-գնացք, railway-երկաթուղի

Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով։

  1. Are you going ….. / to fly/ to Moscow? 2. ……..you /pack/ the things? It is time to go to the station? 3. If you hurry up, we ……/to catch/ the train. 4.